OBSERWUJ NAS

SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

info@slub-bali.pl
+48 609 781 896

Skip to Content

DOKUMENTY

— Sprawdź dokumenty, jeżeli chcesz aby Twój ślub był legalny

ŚLUB CYWILNY: Wymagania prawne

Ceremonia ślubu cywilnego na Bali zgodnie z obowiązującym prawem indonezyjskim, musi zostać poprzedzona ceremonią religijną.
Na Bali nie można zawrzeć tylko ślubu cywilnego.
Dla Polaków chcących zawrzeć legalny ślub cywilny na Bali, rozwiązaniem jest ślub cywilny przed urzędnikiem indonezyjskim, poprzedzony ceremonią religijną w obrządku protestanckim. Do takiej ceremonii NIE są wymagane żadne dodatkowe dokumenty (również osoby rozwiedzione mogą zawrzeć związek małżeński).

W 2017 roku zmieniły się regulacje prawne dotyczące potwierdzania i tłumaczenia dokumentów, niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Skany poniższych dokumentów powinny zostać dostarczone mailem na co najmniej 2 miesiące przed planowaną datą ślubu.

ŚLUB CYWILNY: Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
  Dokument taki, każdy z Narzeczonych osobno otrzymuje w USC. Następnie dokumenty te należy potwierdzić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Potem przetłumaczyć na j. indonezyjski i poświadczyć w Ambasadzie Indonezji w Warszawie.
  Dokumenty ważne są 6 miesięcy.
 • Odpis Skrócony Aktu Urodzenia
  Dokument Narzeczeni otrzymują, osobno każdy, w USC. Następnie dokumenty te należy potwierdzić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Potem przetłumaczyć na j. indonezyjski i poświadczyć w Ambasadzie Indonezji w Warszawie.
 • Osoby rozwiedzione, powinni dostarczyć dokument potwierdzający ten status, tj. skrócony Akt Małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa (rozwodzie).
  Dokumenty można otrzymać w USC. Następnie dokument ten należy potwierdzić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Potem przetłumaczyć na j. indonezyjski i poświadczyć w Ambasadzie Indonezji w Warszawie.
  Dokument ważny jest 6 miesięcy.

Po otrzymaniu powyższych dokumentów z USC, proponujemy skontaktować się bezpośrednio z tłumaczką (możecie też skontaktować się z nią wcześniej), która jako jedyny przysięgły tłumacz j. indonezyjskiego w Polsce, przetłumaczy Wam dokumenty.

WAŻNE: Jeżeli jesteście spoza Warszawy, tłumaczka może zająć się też potwierdzeniem w MSZ, tłumaczeniem i legalizacją w Ambasadzie Indonezyjskiej (za dodatkową opłatą).
Kontakt do Pani tłumacz: www.wagimin.com

Pozostałe dokumenty:

 • Kserokopie paszportów Narzeczonych
  WAŻNE: Paszporty muszą być ważne co najmniej 6 miesięcy w dniu wylotu z Polski.
  Przesyłacie skan strony ze zdjęciem.
 • Kserokopie paszportów dwóch świadków (jw)
  Dotyczy Par, na których ślubie będą obecni Goście – świadkowie (jeżeli Para przylatuje sama – świadkowie będą po naszej stronie).
 • Wypełniony formularz z Urzędu Stanu Cywilnego w Denpasar/Bali – otrzymacie mailem.
 • Wspólne zdjęcie
  Zdjęcie wystarczy przesłać mailem (nie potrzebujemy wydrukowanych zdjęć).
  Wytyczne do wspólnego zdjęcia Narzeczonych: ustawiając się do zdjęcia należy stanąć tak, aby lewa ręka Pana Młodego i prawa ręka Pani Młodej były obok siebie, ramiona niech się stykają (kobieta stoi po lewej ręce mężczyzny); zdjęcie popiersia (głowa szyja i trochę klatki piersiowej). Sugerujemy eleganckie ubrania (nie podkoszulki) – to zdjęcie będzie wklejone do Waszego certyfikatu małżeństwa.
  Tło do zdjęcia – kolor czerwony.

WAŻNE: Wyżej wymienione dokumenty oryginały w j. polskim i tłumaczenia, zabieracie ze sobą na Bali i przekazujecie na spotkaniu przedślubnym.

Po ślubie cywilnym:

Po ślubie cywilnym na Bali Certyfikat Małżeństwa trzeba poświadczyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Indonezji w Jakarcie, a następnie zalegalizować w Ambasadzie Polskiej w Jakarcie. Cała procedura jest wliczona w cenę pakietów ślubnych (poza ślubem w wersji light).

Po powrocie do Polski, po otrzymaniu pocztą poświadczonego i zalegalizowanego Certyfikatu Małżeństwa, certyfikat należy przetłumaczyć u przysięgłego tłumacza j. angielskiego, następnie przekazać do odpowiedniego USC, w celu umiejscowienia związku małżeńskiego w Polsce.

W zależności od USC, zdarza się że urzędy nie wymagają legalizacji w Ambasadzie. W tym przypadku prosimy o kontakt.

ŚLUB KOŚCIELNY: Wymagania prawne

Ślub kościelny na Bali może odbyć się tylko w Kościele katolickim, zgodnie z rozporządzeniem Papieża Benedykta XVI. Ślub kościelny nie może odbyć się na plaży, ani w w żadnym innym miejscu na wyspie.

W przypadku Par Młodych, które chcą powiązać zawarcie ślubu kościelnego ze ślubem cywilnym informujemy, że taka ceremonia może odbyć się również w kościele. Wówczas zaraz po ślubie kościelnym Para Młodych w obecności urzędnika Stanu Cywilnego, podpisuje certyfikat małżeństwa, wystawiony przez USC w Denpasar/Bali.

ŚLUB KOŚCIELNY: Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa
  Stwierdzające, że dana osoba nie była nigdy w związku małżeńskim i wolno jej go zawrzeć w Kościele katolickim – wywiad z Parą Młodych (z kościoła, wydany przez proboszcza lub innego urzędnika kościelnego).
 • Świadectwo chrztu Pary Młodej (z kościoła)
  Wydane nie dłużej niż 6 miesięcy przed datą ślubu, a najlepiej 3 miesiące przed ślubem.
 • Zezwolenie z kościoła na ślub za granicą
  Z podaniem nazw i adresów obu kościołów (z kościoła).
 • Zaświadczenie o wykonaniu zapowiedzi
  Wydane przez parafię lub inny organ kościelny.

Powyższe dokumenty powinny zostać otrzymane w kościele. Zaświadczenie (Licentia Matrimonium Benedicendi) – otrzymacie po tzw. wywiadzie kościelnym.
WAŻNE: Powyższe dokumenty  powinny być przygotowane na druczkach w j. angielskim lub w j. łacińskim.

Pozostałe dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  Możecie otrzymać w kościele lub w innej instytucji.
 • Kserokopie paszportów Narzeczonych
  WAŻNE: Paszporty muszą być ważne co najmniej 6 miesięcy w dniu wylotu z Polski.
  Przesyłacie skan strony ze zdjęciem.
 • Kserokopie paszportów dwóch świadków (jw)
  Dotyczy Par, na których ślubie będą obecni Goście – świadkowie (jeżeli Para przylatuje sama – świadkowie będą po naszej stronie).
 • Wspólne zdjęcie Pary Młodej
  Zdjęcie wystarczy przesłać mailem (nie potrzebujemy wydrukowanych zdjęć).
  Wytyczne do wspólnego zdjęcia Pary Młodej: ustawiając się do zdjęcia należy stanąć tak, aby lewa ręka Pana Młodego i prawa ręka Pani Młodej były obok siebie, ramiona niech się stykają (kobieta stoi po lewej ręce mężczyzny); zdjęcie popiersia (głowa szyja i trochę klatki piersiowej). Sugerujemy eleganckie ubrania (nie podkoszulki) – to zdjęcie będzie wklejone do Waszego certyfikatu małżeństwa.
  Tło do zdjęcia – kolor czerwony.

WAŻNE: W przypadku, gdy po ślubie kościelnym odbędzie się ślub cywilny, wymagane są również dokumenty do ślubu cywilnego (jak powyżej).

Po ślubie kościelnym:

W przypadku ślubu kościelnego – dokument otrzymany w kościele, po powrocie do Polski powinien zostać przekazany przez Parę Młodych administracji kościelnej we właściwej parafii.

Badz z nami w kontakcie

Back To TopBack To Top

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close